Tên đơn vị: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình

Năm thành lập : 2000

Địa điểm trụ sở chính: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 0363.832.057

- Quy mô bệnh viện:

- Bệnh viện Phụ sản Thái Bình là Bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh.

- Tổng số giường theo kế hoạch là 240 giường bệnh.

- Tổng số giường bệnh thực kê là 498 giường.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Giám đốc: (Gồm 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc bệnh viện):

- Giám đốc :                   Bác sỹ chuyên khoa II:  Đoàn Duy Mạnh

- Phó giám đốc:

                                         BSCKII:  Đỗ Xuân Hạnh

                                         BSCKI:   Trần Hữu Liêm

                                         BSCKI: Phạm Quang Huy   

+ Các Hội đồng trong bệnh viện:

- Hội đồng Thuốc & Điều trị

- Hội đồng Khoa học Kỹ thuật

- Hội đồng Kiểm soát Nhiễm khuẩn.

- Hội đồng Thi đua Khen thưởng.

- Hội đồng Nghiên cứu Khoa học.

...

+ Các phòng chức năng:

1- Phòng Tổ chức - Hành chính

2- Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến

3- Phòng Tài chính kế toán

4- Phòng Điều dưỡng

5-Phòng vật tư thiết bị y tế

+ Các khoa, bộ phận chuyên môn

1- Khoa Khám bệnh

2- Khoa Đẻ - Cấp cứu

3- Khoa Sản

4- Khoa Sơ sinh

5- Khoa Gây mê Hồi sức

6- Khoa Phụ

7- Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

8- Khoa Dược

9- Khoa Xét nghiệm

10- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

11- Khoa Hỗ trợ sinh sản

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

Khám, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản tuyến tỉnh và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên khoa cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, ngành về sản – phụ khoa, là cơ sở thực hành của Trường Đại học Y – Dược Thái Bình và trường Cao Đẳng y tế Thái Bình.